ECODEL to oszczędności dla Twojej Firmy

Kompleksowa usługa niszczenia dokumentów w Twojej firmie

Nasza firma specjalizuje się przede wszystkim w usługach bezpiecznego niszczenia dokumentów papierowych przy zachowaniu 3 i 4 stopnia tajności i bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN 66399

Bezpieczne Niszczenie Dokumentów polega na utylizacji niepotrzebnych informacji z zachowaniem wysokich standardów poufności danych, oraz z uwzględnieniem najbardziej efektywnych form ochrony środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo Państwa firmy i tajemnica handlowa zależy od tego, co się dzieje z wybrakowanymi dokumentami. Dokumenty to nie śmieci. Wyrzucenie ich do kosza jest narażeniem firmy na bardzo wysokie koszty i kary. Należy zwiększyć świadomość pracowników w tej kwestii, gdyż wyjawienie tajemnicy handlowej może doprowadzić do zamknięcia przedsiębiorstwa. Konkurencja może odebrać nam klientów i znacząco ucierpi na tym wizerunek firmy. W dzisiejszych czasach to właśnie informacje maja największą wartość w firmie i należy odpowiednio zadbać by nie wpadły one w niepowołane ręce. Drukowana korespondencja, zamówienia, oferty itp. generowana jest codziennie i w każdej firmie. Dokumenty to również cenny surowiec a dbałość o środowisko wpływa pozytywnie na wizerunek firmy.

Współpraca z nami w 6 prostych krokach

Proces odbioru i wymagania bezpieczeństwa:
null

Złożenie Zlecenia

Zlecenie odbioru dokumentów.
null

Odbiór

Odbiór i plombowanie pojemników i ważenie w obecności przedstawiciela firmy.
null

Załadunek

Załadunek dokumentów przez pracowników naszej firmy udokumentowany protokołem przekazania dokumentów.
null

Transport

Transport do miejsca niszczenia dokumentów, gdzie w obecności osoby nadzorującej samochód zostaje rozładowany.
null

Dokumentacja

Dokumentacja zostaje poddana niszczeniu w specjalnym pomieszczeniu na specjalistycznych niszczarkach przemysłowych. Pomieszczenie to jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i nadzorowane poprzez system monitorująco – rejestrujący
null

Protokół

Wystawienie Protokołu Niszczenia Dokumentów oraz Faktury.
null

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

dokumenty niszczone są zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa

null

PEWNOŚĆ

PEWNOŚĆ

proces niszczenia jest udokumentowany,
a po zakończeniu otrzymują Państwo certyfikat

null

OSZCZĘDNOŚCI

OSZCZĘDNOŚCI

zakup, serwisowanie, oraz eksploatacja biurowych niszczarek to spore koszty zwłaszcza, że małe niszczarki nie spełniają żadnych wymogów tajności i bezpieczeństwa; niszczarki z odpowiednią klasą to wydatek kilku tys. zł

null

CZAS

CZAS

typowe niszczarki niszczą max kilka kartek więc niszczenie większych baz danych wiąże się z zaangażowaniem pracowników na wiele godzin, podczas których mogliby oni skupić się na swoich zadaniach poprawiając efektywność swojej pracy przynosząc wymierne korzyści, dla przedsiębiorstwa

null

MIEJSCE

MIEJSCE

stosy dokumentów do zniszczenia często zalega w szafach i wolnych kątach przedsiębiorstwa podczas, gdy można by to miejsce dużo lepiej zagospodarować, pracownicy również lepiej pracują w uporządkowanych biurach; obowiązujące przepisy RODO zabraniają przechowywać dokumenty dłużej niż jest to wymagane

null

WIZERUNEK FIRMY EKOLOGICZNEJ

WIZERUNEK FIRMY EKOLOGICZNEJ

obecnie dużo się mówi o ochronie środowiska,
odzyskiwanie surowca jakim jest papier

Poziomy niszczenia dokumentów

zgodnie z normą DIN 66399

POZIOM DIN-P1-P2

CIĘCIE NA PASKI

POZIOM DIN P3-P4

CIĘCIE NA ŚCINKI

POZIOM DIN P5-P7

MIKROŚCINKI
Menu